2-inner-2

英文單詞拼寫 HK$113.00

幼稚園英語教材

學習英文單詞及拼寫

鍛鍊小手肌

 

水性漆無氣味

打磨光滑棱角設計

 

** 阿仔幼二, A 至 Z 都未應得曬, 超級擔心佢點上幼三 !

    同佢玩了這個拼字卡, 由原本大小寫都應唔到的他,

    而家佢應到 8 成, 哈哈 .. 只要我同佢玩多D ,

    相信佢好快應到全部 !

** 因為我要工作, 回家又要煮飯做家務, 無咩時間同仔溫習,

    都好擔心佢進度比人慢, 所以尋找一些遊戲, 可以同仔仔

    親子又可以同佢溫習吓 !

 

內附 : 30張雙面字母卡片

         26個英文字母 - 大寫 1 套 , 小寫 2 套